Zadzwoń do Nas

627-320-710

NASZ E-MAIL-a 

lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Boisko Szkolne

Nowe boisko sportowe w naszej szkole!

Marzenie wielu pokoleń uczniów spełniło się! Właśnie dziś uroczyście otwarte zostało boisko sportowe przy naszej szkole. Uroczystość rozpoczął pan Dyrektor Michał Błoch. Potem głos zabrał Starosta Ostrzeszowski - pan Lech Janicki, który na ręce nauczycieli wychowania fizycznego przekazał piłki do gier zespołowych. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali uczniowie naszej szkoły mogący poszczycić się sukcesami sportowymi. Ksiądz kanonik Paweł Maliński dokonał poświęcenia oddanego dziś do użytku obiektu. Uroczystość zakończył występ dziewcząt z grupy aerobiku sportowego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Wicestarosta - pan Adam Mickiewicz, przewodnicząca Rady Powiatu - pani Marianna Powązka, wiceprzewodniczący - panowie Mieczysław Matyszkiewicz i Zdzisław Poprawa, a także członkowie Zarządu Rady Powiatu: pani Zofia Witkowska, pan Jan Puchala, pan Maksymilian Ptak oraz radni : panowie Wojciech Bąk i Kazimierz Obsadny, a także skarbnik - pan Czesław Mitmański. Swą obecnością zaszczycił nas również wieloletni Dyrektor I LO - pan Ryszard Kalina. Rodziców reprezentował pan Maciej Janiszewski - przedstawiciel Rady Rodziców.

Boisko Szkolne

Postępowanie przetargowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie zakupu przedmiotów
wg wykazu 
celem realizacji projektu „Liceum Ogólnokształcącym szkołą ogólnego sukcesu”

Pismo przewodnie

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - wzór zlecenia dostawy

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Uzupełnienie i korekta zapytania ofertowego

 

Boisko Szkolne

Przedmiotem projektu jest kompleksowa przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie.

W ramach realizacji projektu na istniejącym boisku została położona nawierzchnia poliuretanowa typu tartan, powstało ogrodzenie oraz zamontowano stałe wyposażenie sportowe. Zastosowane rozwiązania sprzyjają uprawianiu sportu przez osoby niepełnosprawne. Obiekt jest wyposażony w oświetlenie.

Na wielofunkcyjnej arenie boiska o pow. 1320 m2 wydzielone zostały: boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40 m, boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18 x 9 m oraz dwa boiska do koszykówki o wymiarach 15 x 28 m każde.

Przyjęta koncepcja architektoniczna pozwala na elastyczne i wszechstronne użytkowanie obiektu przy optymalnym nakładzie środków finansowych. Dokonana głęboka modernizacja przywróciła boisku jego dawne funkcje sportowe oraz rozszerzyła zakres możliwego wykorzystania. Możliwa jest realizacja podstawy programowej z zakresu wychowania fizycznego.

Nastąpiło uzupełnienie nauczania matematyki, biologii, fizyki, chemii i geografii o nauczanie metodą eksperymentalną z wykorzystanie rozwiązań ICT. Projekt wpłynął na kształtowanie postaw innowacyjności i kreatywności uczniów oraz ich umiejętność pracy zespołowej.

Użytkownikami boiska są uczniowie i nauczyciele I liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie. W roku szkolnym 2015/16 w szkole uczyło się 348 uczniów (111M i 237K), jednak uwzględniając trendy demograficzne oraz zmiany struktury systemu oświaty obiekt został oszacowany na wzrost liczby użytkowników do co najmniej 400.

Umowy z innymi podmiotami pozwalają rozszerzyć zakres użytkowników boiska wielofunkcyjnego.

Informacje

Strona w przebudowie.
Wkrótce wszystkie materiały zostanąprzeniesione na naszą nową stronę.
Do tego czasu część jest dostępna w poprzedniej witrynie.

W naszej Galerii

No Albums