Zadzwoń do Nas

627-320-710

NASZ E-MAIL-a 

lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Grab some English

to spill the beans

to spill the beans – to tell someone secret information’ (wygadać się)
An example: You shouldn’t have spilt about the present for Tom.

(Przykład: Nie powinieneś był się wygadać w związku z prezentem dla Toma.
Pomysłodawcami lutowego „Grab some English!” są tegoroczni Maturzyści.
[https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/spill-the-beans]

a cup of joe

a cup of joe – a cup of coffee’ (filiżanka kawy)
An example: Will you pour me a cup of joe?
(Przykład: Nalejesz mi filiżankę kawy?)
[https://www.urbandictionary.com/define.php?term=cup+of+joe]

Christmas came early this year

‘Christmas came early this year – this idiom is used when someone receives some unexpected good news’ (nieoczekiwanie dobre wiadomości)
An example:
Did you hear that we won the contest? Christmas came early this year for us!
(Przykład:
Czy słyszeliście, że wygraliśmy konkurs? Nieoczekiwanie dobre wiadomości dla nas!)
[https://coursefinders.com/blog/en/2398/christmas-related-idioms-phrases]
Karol Morta z klasy 2a to pomysłodawca grudniowego „Grab some English!”.

to roll out the red carpet

‘to roll out the red carpet (for someone) – to welcome someone with great or elaborate hospitality, ceremony or fanfare’ (urządzać królewskie powitanie)
An example:
We roll out the red carpet for my sister every time she comes back home.
(Przykład:
Urządzamy mojej siostrze królewskie powitanie za każdym razem kiedy wraca do domu.)
[https://idioms.thefreedictionary.com/roll+out+the+red+carpet]
Listopadowe ‘Grab some English!’ to pomysł Zuzanny Sosnowskiej z 2a.

many moons ago

‘many moons ago – a long time ago’ (dawno temu)
An example:
We were in Paris many moons ago.

(Przykład:
Byliśmy w Paryżu dawno temu.)
[https://
dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/many-moons-ago]
Pomysłodawcami „księżycowego” ‘Grab some English!’ są uczniowie z klas trzecich.

 
 

to go bananas

‘to go bananas – (informal) to become excited, to go crazy’ (wygłupiać się, dostać bzika)
An example: Look! They seem to go bananas.
(Przykład: Spójrz! Wyglądają, jakby dostały bzika.)
[Macmillan English Dictionary]
Pomysł dzisiejszego „Grab some English!” należy do dziewcząt z klasy 2b i 2c.

graduates

‘graduates – (American English) students who have finished their studies at high school, college, or university’ (absolwenci)
An example: They are our graduates.
(Przykład: On są naszymi absolwentami.)
[Macmillan English Dictionary]
Natchnieniem do dzisiejszego „Grab some English!” była uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów.
Zdjęcia wykonał Błażej Kamiński z klasy IIc.

to give a monkey’s

‘to give a monkey’s – (spoken British English) used for saying that someone really does not care’ (nie dbać o coś)
An example: Who gives a monkey’s what they have done?
(Przykład: Kto nie dba o to co oni zrobili?)
[Macmillan English Dictionary]
Pomysłodawcami dzisiejszego ‘Grab some English! są uczniowie z klasy 3a.

Informacje

Strona w przebudowie.
Wkrótce wszystkie materiały zostanąprzeniesione na naszą nową stronę.
Do tego czasu część jest dostępna w poprzedniej witrynie.

W naszej Galerii

No Albums