Zadzwoń do Nas

627-320-710

NASZ E-MAIL-a 

lo1@lo1.ostrzeszow.pl

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z HISTORII NASZEJ SZKOŁY

Szkoła powstała już w 1920 roku i początkowo mieściło się tu Koedukacyjne Gimnazjum Humanistyczne.  Mury tego gmachu pamiętają lata okupacji hitlerowskiej. W budynku naszej szkoły mieścił się wtedy obóz jeniecki. Krótko przebywał w nim ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Zginęli tutaj więźniowie różnych narodowości, a przede wszystkim Norwegowie. Historię naszej szkoły tworzyła wspaniała kadra nauczycieli, między innymi Stanisław Czernik – dyrektor gimnazjum i poeta oraz twórca nurtu autentyzmu w literaturze. Wśród absolwentów jest wielu wybitnych ludzi, przedstawicieli różnych profesji: pracowników naukowych, dziennikarzy, artystów, lekarzy, przedsiębiorców i nauczycieli.

1 kwietnia 1920 roku – rozpoczęcie działalności Miejskiego Koedukacyjnego Gimnazjum Humanistycznego  pod kierownictwem Wandy Brodzkiej

1932-1939 – przejęcie szkoły przez Towarzystwo Salezjańskie i utworzenie Gimnazjum Salezjańskiego 

1939-1945 – utworzenie na terenie naszej szkoły  przez hitlerowców obozu jenieckiego, w którym więzieni byli przede wszystkim obcokrajowcy, w tym ogromna liczba Norwegów; przebywał tu krótko ojciec Maksymilian Maria Kolbe, a także Emil Stoltenberg – dziad premiera Norwegii

1945 – wznowienie działalności Prywatnego Gimnazjum Męskiego Towarzystwa Salezjańskiego

Wrzesień 1948 – powstanie Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego 

21 czerwca 1954 – likwidacja Prywatnego Gimnazjum Męskiego Towarzystwa Salezjańskiego 

1 września 1959 – przekształcenie Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego na Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie 

30 listopada 1976 – rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej 

14 października 1978 – oddanie do użytku sali gimnastycznej 

11 listopada 1978 – dokonanie aktu nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie z okazji obchodów XXX-lecia LO przez wicekuratora Oświaty i Wychowania w Kaliszu pana K. Adamskiego 

25 Luty 1980 - przedstawiciele rady pedagogicznej na zebraniu obwodowym "WSS Społem" 

10 listopada 1986 – wręczenie szkole sztandaru 

17 listopada 1989 - spotkanie z byłymi jeńcami więzionymi w budynku liceum

2000 – powołanie Stowarzyszenia Wychowanków, Absolwentów i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum w Ostrzeszowie, które wznowiło 10 listopada 1986 – wręczenie szkole sztandaru swą działalność w kwietniu 2010 roku, a którego zasadniczym celem jest utrzymywanie więzi koleżeńskich i kontaktów ze szkołą, a także podejmowanie inicjatyw na rzecz dalszego rozwoju szkoły, na przykład zbieranie środków finansowych na stworzenie nowej pracowni fizyko-chemicznej

22 i 23 września 2000 – obchody z okazji Jubileuszu 80-lecia szkoły

Rok szkolny 2002/2003 – rozpoczęcie nauki w naszej szkole pierwszego rocznika 3-letniej szkoły ponadgimnazjalnej, który w roku 2005 zdał pierwszą w historii szkoły Nową Maturę ( efekt Reformy Oświaty)

2005 – ustanowienie ojca Maksymiliana Maria Kolbe duchowym patronem naszej szkoły (wspomniany wcześniej duchowny został internowany wraz z 33 braćmi zakonnymi z Niepokalanowa i przebywał w gmachu przy ulicy Zamkowej  w dniach 09.11.1939-08.12.1939 )

2006 – powstanie strony internetowej szkoły

30 czerwca 2007 – wizyta w naszej szkole premiera Norwegii Jensa Stoltenberga  (wnuka wspomnianego już więźnia obozu jenieckiego
na terenie naszej szkoły w okresie okupacji hitlerowskiej – Emila Stoltenberga)

5 października 2007 – powstanie filmu o I LO w Ostrzeszowie „Szkoła na szóstkę” i wyemitowanie go w TVP 3

12 czerwca 2010 – ostatnie pożegnanie pana mgr. Zenona Krysiaka – byłego dyrektora naszej szkoły w latach 1971-1991

24 i 25 września 2010 – obchody Jubileuszu 90-lecia szkoły

Wanda Brodzka (1920-1921)

Józef Wolff       (1921-1922)

Ignacy Łukasik   (1922-1923)

…Roja               (1.09.1923-1.12.1923)

Karol Banszel     (1923-1924)

Mirosław Toporowski (1924-1925)

Kazimierz Kocańda      (1925-1926)

Jan Kotlarz                  (1926-1929)

Jan Łupiński                  (1929-1930)

Franciszek Szychliński   (1930-1931)

Stanisław Czernik  (1931-1932)

Ks. Adam Cieślar           (1932-1934 i 1945)

Ks. Leon Czerwiński   (1934-1939 i 1945-1954)

Edward Nowicki         (1948-1949)

Józef Michlik             (1949-1971)

Zenon Krysiak            (1971-1991)

Ryszard Kalina            (1991 – 2016)

Michał Błoch         (2016 - nadal)

Ponadto szkoła prowadzi różnorodną  działalność zarówno o charakterze dydaktycznym, jak i wychowawczym, o której to warto wspomnieć, przytaczając najistotniejsze zdarzenia i inicjatywy podejmowane przez społeczność naszego liceum.

I. Wydarzenia naukowe, współpraca z wyższymi uczelniami i spotkania z interesującymi ludźmi.

 • Powołanie Młodzieżowego Towarzystwa Naukowego ( 1976), którego zasadniczym celem było stworzenie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań naukowych poprzez organizowanie sesji naukowych i konkursów
 • 1993 – podpisanie umowy z Instytutem Filozofii Wydziału Nauk Społecznych przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, czego efektem jest przeprowadzenie aż 17 sesji filozoficznych 
 • Od 1994 – działalność szkoły w Stowarzyszeniu Szkół Aktywnych, której celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskiem nauczycieli i uczniów ze szkół na terenie województwa i kraju, a także podejmowanie interesujących inicjatyw i wyzwań
 • Organizacja sesji humanistycznych od 2005 r., które poświęcone zostały dotychczas na przykład twórczości Juliusza Słowackiego, zagadnieniom związanym z teatrem, filmem czy językoznawstwem.
 • Od 2006 r. – organizowanie corocznych  Jesiennych Spotkań z Fizyką z udziałem wykładowców Politechniki Poznańskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Poznańskiego, Instytutu Fizyki Molekularnej w Odolanowie czy Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 • 2006 – zorganizowanie wystawy  „Jarocin w obiektywie bezpieki” dzięki współpracy z IPN
 • 2008 – nawiązanie współpracy z Instytutem Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego i zorganizowanie trzech edycji Dni Nauki w naszej szkole
 • 2009 – organizacja Informiady ( sesji informatycznej), której ważną część stanowiły wykłady pracowników naukowych Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 • 2009 – nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Opolskim w ramach realizacji projektu finansowanego przez fundusz europejski „Kapitał Ludzki”

II. Kształtowanie u młodych ludzi postawy otwartości na drugiego człowieka i świata, niesienia pomocy potrzebującym czy słabszym.

 • Wizyty młodzieży w Domu Opieki Społecznej w Marszałkach i prezentacja programów artystycznych; współpraca z lokalnymi Warsztatami Terapii Zajęciowej
 • Działalność koła Caritas
 • Działalność koła PCK; honorowe krwiodawstwo
 • Koło Ratownictwa Medycznego: upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy

III. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

 • Udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych organizowanych przez Starostwo Powiatowe
 • Współpraca z Ostrzeszowskim Centrum Kultury i Biblioteką Miejską ( pomoc w organizacji imprez oraz uroczystości miejskich i powiatowych, na przykład rocznicy Zbrodni Katyńskiej)
 • Organizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej
 • Organizacja Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego
 • 8-11 października 2008 – wizyta naszych uczniów w siedzibie Parlamentu Europejskiego jako nagroda za wygraną w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej
 • 2009 - Młodzieżowe Prawybory do Parlamentu Europejskiego i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010)
 • 1 czerwca 2010 – udział naszych uczniów w XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

IV. Kontakty międzynarodowe:

 • 2002 – nawiązanie spółpracy z Marie-Curie Gimnasium w Wittenberge ( Niemcy) i systematyczne wizyty obu stron w Polsce lub Niemczech oraz organizacja wspólnych projektów
 • Udział w wymianie pomiędzy Ostrzeszowem a miastami partnerskim w Niemczech: Stuhr i Blankneburg

V. Aktywność uczniów; umożliwienie im rozwijania  różnorodnych talentów, na przykład sportowych czy artystycznych:

 • Działalność kół sportowych:  strzelectwo, koszykówka, siatkówka, aerobic i inne
 • Chór szkolny od 2009 roku i koła taneczne
 • Tradycja dedykowania rodzicom specjalnie dla nich przygotowanych koncertów( od 2003 r.)

VI. Wydawnictwa:

 • „W cieniu kasztanów.” Monografia szkoły pod redakcją Marii Krysińskiej Wawrzyckiej – praca zbiorowa. 2000 r.
 • Suplement do monografii „W cieniu kasztanów” pod redakcją dr Wiesława Przybyły – praca zbiorowa. 2010 r.
 • Tradycja wydawania szkolnych gazet – w okresie międzywojennym i  latach 1945-54 „Chudego Literata”, a od 1997 roku do dziś wydawane jest czasopismo „Czarno na Białym”.
 • 2007 rok- wydanie pierwszego tomiku poezji uczniowskiej „Pośród cudzysłowów”.
 • 2010 – wydanie drugiego tomiku poezji uczniowskiej

Maria Skłodowska – Curie

nasz patron od 10 listopada 1978 roku.

Urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie, w domu przy ulicy Freta. Przyszła na świat jako najmłodsze dziecko w rodzinie nauczycielskiej. Jej ojciec – Władysław Skłodowski był nauczycielem matematyki i fizyki w szkołach średnich, matka – Bronisława z Boguskich, również nauczycielka, była przełożoną jednej z najlepszych szkół żeńskich w Warszawie.

Nieprzeciętnie zdolne dziecko, obdarzone niezwykłą pamięcią w wieku zaledwie czterech lat nauczyło się czytać. W roku 1877 Marię oddano na prywatną pensję do trzeciej klasy. Była tam najlepszą uczennicą i to ze wszystkich przedmiotów. Wśród książek, które w tym czasie czytała z wielkim zainteresowaniem, były między innymi podręczniki techniczne z biblioteczki ojca.

W 1876 roku umiera, nie ukończywszy piętnastu lat, jej najstarsza siostra, która zaraziła się tyfusem od jednego z chłopców na stancji, a w dwa lata później zmarła matka Marii. Józef Hurwic – autor biografii Marii Skłodowskiej – Curie pisze o tym okresie jej życia w następujący sposób:
” Do tych przeżyć dołączają się cierpienia ogólnonarodowe. Warszawa znajduje się pod zaborem rosyjskim. Ucisk odczuwają też dzieci szkolne. Nauka w języku ojczystym, nawet w szkołach prywatnych, jest surowo zabroniona. Wbrew temu zakazowi patriotycznie nastrojeni nauczyciele, gdy nie grozi wizytacja carskiego inspektora, używają języka polskiego. W atmosferze spisku przeciwko rusyfikatorskim tendencjom władz hartuje się charakter młodzieży. Patriotyzm zachowała Maria Skłodowska przez całe życie, którego większy czas spędziła na obczyźnie. ”

Po roku nauki w szkole prywatnej oddano Marię do gimnazjum rządowego, gdyż tylko w ten sposób można otrzymać prawomocne świadectwo. 12 czerwca 1883 roku, mając zaledwie 16 lat, ukończyła ze złotym medalem szkołę i wyjechała na prawie roczny odpoczynek na wieś.

W roku 1884 zapisuje się na tzw. Uniwersytet Latający, nielegalnych uczelni polskich. Nauka odbywała się w zakonspirowanych grupach w mieszkaniach prywatnych, stale zmienianych, by nie zwracać uwagi policji – stąd nazwa „latający”. Ten sposób zdobywania wykształcenia nie wystarcza jej jednak. Pragnęła bowiem rozpocząć studia akademickie. Rosyjski uniwersytet w Warszawie był wtedy niedostępny dla kobiet, a na wyjazd za granicą Maria nie miała pieniędzy. Aby je zdobyć, postanawia zostać nauczycielką domową w rodzinie ziemiańskiej na wsi. Już wtedy planuje studia w Paryżu, skłaniając swoje zainteresowania ku fizyce i matematyce.

Po powrocie do Warszawy kontynuuje korepetycje i wraca na Uniwersytet Latający, zajmuje się też pracą społeczną. Dzięki dostępowi do laboratorium przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, które mieściło się przy Krakowskim Przedmieściu 66 i którego kierownikiem był jej brat cioteczny – Jerzy Boguski, Maria Skłodowska ukończyła kurs chemicznej analizy jakościowej i ilościowej wraz z analizą minerałów. W tym czasie studia medyczne ukończyła siostra Bronisława i wyszła w Paryżu za mą za Polaka – również lekarza – Kazimierza Dłuskiego. Otworzyli oni praktykę lekarską i mając ustabilizowaną egzystencję, zaprosili Marię do Paryża, ofiarowując jej pomoc.

W listopadzie 1891 roku Maria Skłodowska wyjeżdża do Paryża. Początkowo mieszkała u siostry i szwagra, a potem wynajęła skromny pokoik w dzielnicy uniwersyteckiej. Wytrwałością pracy uzupełniła braki w wykształceniu, studiując fizykę na Sorbonie. W 1893 roku ukończyła studia, zajmując pierwsze miejsce. W następnym roku uzyskała licencjat z matematyki, zajmując drugie miejsce. W tym czasie Towarzystwo Popierania Przemysłu Krajowego w Paryżu zamówiło u niej pracę o magnetycznych właściwościach różnych gatunków stali. Pracownia, do której miała dostęp, nie spełniała oczekiwań Skłodowskiej. Pomógł jej profesor Wierusz – Kowalski – uczeń Roentgena. Poprosił on o radę młodego fizyka pracującego w Miejskiej Szkole Fizyki i Chemii Przemysłowej – Piotra Curie, którego bardzo cenił. Młody Francuz był już sławny dzięki odkryciu piezoelektryczności i badaniom wpływu temperatury na właściwości magnetyczne ciał. Kowalscy zorganizowali u siebie spotkanie Marii Skłodowskiej z jej przyszłym mężem. Młodzi fizycy od razu się sobie spodobali.  

Dnia 25 lipca 1895 roku odbył się ślub Marii Skłodowskiej z Piotrem Curie. Po urodzeniu córki Ireny zaś Maria wróciła do pracy w laboratorium i postanowiła podjąć pracę doktorską. Jej tematem uczyniła odkrycie przez Becquerela promieni uranowych. Zadaniem, jakie postawiła sobie uczona, było zbadanie, czy nie ma innych, poza uranem i jego związkami, substancji, które emitują promienie Becquerela. Udało się jej wykazać, że jest nim tor.

W trakcie dalszych badań natrafia jednak na kilka innych minerałów, jak blenda smolista, chalkolit, autunit, kilkakrotnie silniej promieniujących niż wynika z zawartości w nich uranu. Uczona wysuwa hipotezę, że wskazane minerały zawierają domieszkę jakiegoś nieznanego jeszcze pierwiastka, silniej niż uran emitującego promienie. żmudne badanie prowadzone przez Marii Curie i jej męża doprowadziły do odkrycia nowego pierwiastka, który nazwany został na cześć Polski polon. Wiadomość o odkryciu ogłoszono w lipcu 1898 roku. W grudniu tegoż roku małżonkowie Curie wraz z Gustawem Bemontem podali do wiadomości odkrycie drugiego nowego pierwiastka silnie promieniującego. Nazwali go radem. Emisję promieni Becquerela Maria Curie nazwała radioaktywnością ( promieniotwórczością), a wysyłające je substancje – radioaktywnymi.

Samo odkrycie pierwiastków promieniotwórczych polonu i radu nie było ostatecznym rozwiązaniem zagadnienia. Należało teraz wydzielić te pierwiastki w stanie czystym. Od tej pory małżeństwo pracuje razem w szopie, która służyła wcześniej jako prosektorium przy ulicy Lhomond, nie stosując żadnych środków ostrożności i zmagając się z trudnymi warunkami pracy. We wspomnianej biografii Marii Skłodowskiej – Curie Józef Hurwic pisze:

” W czasie prac, których celem było otrzymanie czystego chlorku radowego, zaczynają dojrzewać rewolucyjne poglądy. Małżonkowie Curie wykrywają kilka pierwiastków pochodnych radu, to znaczy, jak dzisiaj wiemy, stanowiących produkty jego przemian promieniotwórczych. Ich promieniotwórczość małżonkowie Curie rozumieją wprawdzie początkowo jako promieniotwórczość wzbudzoną, ale już w styczniu 1899 roku Maria Curie w artykule ogłoszonym w „Revue Generale des Sciences” wypowiada hipotezę atomowego przekształcenia się radu, według której jego promieniotwórczość miałaby być związana z przemianą atomów radu w atomy innych pierwiastków. Myśl o możliwości przemian pierwiastków chemicznych powtórzyli w następnym roku na Kongresie Fizyków. Ugruntowanie teorii przemian pierwiastków promieniotwórczych opracowali dopiero w roku 1903 wybitni uczeni brytyjscy – Ernest Rutherford i Frederick Soddy. ”

W 1900 roku Piotr Curie zostaje profesorem nadzwyczajnym na Sorbonie, Maria Curie otrzymuje posadą nauczycielki fizyki w seminarium żeńskim w Sevres pod Paryżem. W roku 1903 ukończyła swoją pracę doktorską i otrzymała doktorat Sorbony.

W 1903 roku Becquerel i małżonkowie Curie otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie promieniotwórczości i dwóch pierwiastków chemicznych. Choroba przeszkodziła im w wyjeździe do Sztokholmu. Nastąpiło to dopiero za dwa lata, w 1905 roku. W tym czasie utworzono zaś specjalną katedrę na Sorbonie dla Piotra i Marii Curie.

curie 1Podczas uroczystości wręczanie nagrody Piotr Curie 40 lat przed użyciem pierwszej bomby jądrowej ostrzegał ludzkość przed wielkimi zbrodniarzami, którzy wciągając narody do wojny, mógł użyć zdobyczy nauki o budowie materii jako narzędzia zniszczenia. W 1904 roku przyszła na świat druga córka państwa Curie – Ewa – późniejsza autorka świetnej powieści biograficznej swej wielkiej matki. Zaś w roku 1906 pod kołami wozu ciężarowego zginął Piotr Curie. Na barki Marii Curie spadł cały ciężar opieki nad dwojgiem dzieci. Nie załamała się jednak jej działalność naukowa. Sorbona ofiarowała uczonej katedrę miała i poważano ją jako pierwszą kobietę w historii tego uniwersytetu na stanowisko profesorskie. Została początkowo profesorem nadzwyczajnym, a po dwóch latach zwyczajnym.

W 1910 roku Marii Curie udało się przy pomocy Debierne’a otrzymać metaliczny rad. Za osiągnięcia te ponownie otrzymała Nagrodę Nobla w 1911 roku.

Pracę badawczą Maria Curie łączyła z działalnością organizacyjną. Dzięki jej staraniom Uniwersytet Paryski Instytut Pasteura wspólnie ufundowały w Paryżu Instytut Radowy, który stał się głównym ośrodkiem rozwoju nauki o promieniotwórczości. Dyrekcję powierzono Marii Curie. W 1915 roku przeniosła ona swe laboratorium do nowego gmachu, lecz dopiero po zakończeniu pierwszej wojny światowej mogła przystąpić do badań.

W czasie wojny Maria Skłodowska – Curie zorganizowała w armii francuskiej służbę radiologiczną: urządziła liczne stacje radiologiczne, zmontowała karetki radiologiczne, szkoliła personel do obsługi aparatów rentgenowskich i sama jeżdziła w ambulansach frontowych z aparatem rentgenowskim, bezpośrednio niosąc pomoc rannym. Często w podróżach tych towarzyszyła matce Irena. Przeżycia wojenne jeszcze wzmocniły w Marii Curie umiłowanie pokoju. W swej autobiografii pisze:
„Ażeby znienawidził samą idee wojny, dośćj est raz zobaczyć, co ja widywałam tylokrotnie przez owe lata – mężczyzn i chłopców, przynoszonych do frontowych ambulansów w mieszaninie błota i krwi. Wielu z nich skazanych na rychła śmierć, wielu innych na całe miesiące bólu i cierpień.”

Po wojnie Maria Curie prowadzi działalność społeczną, biorąc udział w pracach Komisji Współpracy Intelektualnej przy Lidze Narodów. Potem wraca do pracy badawczej. Tym razem były to badania nad aktynem i jonem. W tym czasie współpracowali z nią Irena Joliot – Curie ( córka) i jej mąż, którzy również za swoje badania otrzymali Nagrodę Nobla.

Maria Skłodowska – Curie zakończyła swoje życie 4 lipca 1934 roku w sanatorium w Sancellemoz na południu Francji. Śmierć przyspieszyła oczywiście wieloletnia praca badawcza bez środków ostrożności.

Uczona poświęciła wielu czasu i uwagi kontaktom z Polską. Z jej inicjatywy utworzono na przykład Pracownię Radiologiczną im. Mirosława Kernbauma. W 1932 roku powstał również Instytut Radowy, który dziś nosi nazwę Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej- Curie. Po śmierci uczonej kontakty z Polską utrzymywali do końca życia Irena i Fryderyk Joliot – Curie.

Dziś można z całą pewnością powiedzieć, że fizyka i chemia jądrowa swymi korzeniami tkwi w odkryciach małżonków Curie, których nazwisko znane jest nie tylko w świecie nauki.

Stowarzyszenie Wychowanków, Absolwentów i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum w Ostrzeszowie

W 2010 roku minęło dziewięćdziesiąt lat od powstania Gimnazjum, a potem Liceum - najstarszej w Ostrzeszowie szkoły średniej. Aby godnie uczcić XC rocznicę powstania naszej szkoły, jej wychowankowie, absolwenci i przyjaciele, zdecydowali się na reaktywację Stowarzyszenia Wychowanków, Absolwentów i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum w Ostrzeszowie. Na walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia, które odbyło się 29. kwietnia 2010 r. w auli naszej szkoły, wybrano jego nowe władze. W skład Zarządu weszli: pani Krystyna Sikora (Przewodnicząca), pan Adam Zawada i pan Mieczysław Ścierski (Wiceprzewodniczący), pani Kamila Maj (Sekretarz) oraz pani Dominika Sikora (Skarbnik) . 

Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie ma na celu krzewienie i utrzymywanie więzi koleżeńskich, solidarności i samopomocy wychowanków oraz szeroko pojętą działalność na rzecz Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrzeszowie. W roku jubileuszu 90-lecie Stowarzyszenie zebrało środki 
na remont i stworzenie nowoczesnej klasopracowni fizyczno-chemicznej oraz wydanie suplementu do monografii szkoły W cieniu kasztanów,
a także utworzenie galerii wybitnych profesorów i absolwentów oraz zasłużonych dla szkoły. W strukturze Stowarzyszenia  działają dwie komisje: Komisja Historyczna i Kapituła Zasłużonego Profesora i Wychowanka.

Kapituła Zasłużonego Profesora i Wybitnego Absolwenta 

Przewodniczącym Kapituły jest prof. dr hab. Zbigniew Blok (absolwent naszego liceum z roku 1960 r.) W wywiadzie dla szkolnej gazety Czarno na Białym, udzielonym z okazji 90-lecia szkoły, profesor tak mówił o zadaniach Stowarzyszenia: 

"Rolą Kapituły jest stworzenie galerii osób szczególnie ważnych dla szkoły spośród jej profesorów, absolwentów i szczególnie hojnych darczyńców. Stała galeria tego typu prezentowana w honorowych miejscach szkoły służyć ma przede wszystkim tworzeniu tradycji, ma pomagać w zrozumieniu przebytej przez nią drogi, historii jej działalności i sukcesów. Poza tym galeria stanowić ma prezentację pewnych wzorców dla grona nauczającego i uczniów,
ma być prezentacją autorytetów godnych naśladowania oraz powodem dumy z historii. W dobie upadających ogólnych autorytetów galeria ma być wskazówką do tego, jak należy postępować, jak należy uczyć się i pracować, jak należy przejść przez życie czerpiąc z tego satysfakcję osobistą
i jak służyć innym i ojczyźnie. Po to, aby zrealizować powyższe zadania, galeria musi gromadzić ludzi na tyle wyjątkowych, aby zaliczenie do niej było odczuwane jako wyróżnienie i aby inni byli szczerze przekonani, że wyróżnienia są słuszne, sprawiedliwe i służą dobrej sprawie. (…) Ogólnie osoby wyróżnione powinny cechować się nie tylko nieposzlakowaną opinią, ale przede wszystkim ich działalność zawodowa i społeczna winny być takie,
aby osoby te były z tego powodu rozpoznawalne na poziomie ponadregionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Równocześnie osoby zaliczone do galerii wyróżnionych winny mieć poważanie społeczności szkolnej i lokalnego środowiska  Ostrzeszowa. Osoby zaliczone do galerii zasłużonych profesorów szkoły winny legitymować się zrealizowaniem pełnej drogi awansu nauczycielskiego, a ponadto szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi i organizacyjnymi. W przypadku wyróżnienia absolwentów pod uwagę będą brane wybitne osiągnięcia na polu zawodowym, politycznym, naukowym, artystycznym."

Zasłużeni dla szkoły Profesorowie:

Wybitni Absolwenci:

 • Anna Klubówna
 • prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Thiel
 • gen. broni Wojska Polskiego Zbigniew Głowienka
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Pregiel

Obecny Zarząd  Stowarzyszenia:

 • Mieczysław Ścierski – przewodniczący
 • Kamila Maj – sekretarz
 • Marek Harabasz - skarbnik

Informacje

Strona w przebudowie.
Wkrótce wszystkie materiały zostanąprzeniesione na naszą nową stronę.
Do tego czasu część jest dostępna w poprzedniej witrynie.

W naszej Galerii

No Albums