Z wizytą w Blankenburgu

 

W dniach 17-18 lutego 2017 roku z wizytą w Blankenburgu wraz z panią Zofią Witkowską - członkiem Zarządu Powiatu Ostrzeszowskiego oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przebywała delegacja naszej szkoły w osobach pana dyrektora Michała Błocha i nauczycielki języka niemieckiego pani Magdaleny Marchwackiej.

Celem wizyty było spotkanie w naszej partnerskiej szkole Gymnasium am Thie z jej nowym dyrektorem panem Siemannem oraz kilkoma nauczycielami. Pan dyrektor Michał Błoch miał okazję po raz pierwszy zwiedzić partnerską szkołę  i poznać dyrektora szkoły niemieckiej. Podczas krótkiego pobytu delegacja z Polski zwiedziła szkołę, a także omówiła zasady dalszej współpracy obu szkół i ustaliła, że, tak jak zaplanowano wcześniej, uczniowie szkoły z Niemiec przyjadą z wizytą do Ostrzeszowa we wrześniu br., zaś rewizyta naszych uczniów odbędzie się w grudniu. Ponadto zatwierdzono ogólny program realizowanego wspólnie programu.

Drugim punktem programu była wizyta na zamku górującym nad Blankenburgiem, gdzie odbywa się uroczystość podsumowująca rok 2016, w której uczestniczyły władze miasta Blankenburg i landu Sachsen-Anhalt oraz zaproszeni goście. Nowy burmistrz Heiko Breithaupt bardzo ciepło powitał przybyłych gości, w tym również delegację z Polski. Podczas swojego przemówienia nakreślił pięcioletni plan rozwoju miasta, w którym została ujęta dalsza współpraca z Powiatem Ostrzeszowskim. Wśród zaproszonych gości, którzy zostali poproszeni o zabranie głosu znaleźli się również pani Zofia Witkowska oraz pan dyrektor Michał Błoch.

 

IV miejsce naszej drużyny w turnieju debat historycznych

 

17 lutego drużyna w składzie : Adrianna Plichta - 2c, Sylwia Bednarek - 1c, Konrad Kordylasiński i Konrad Wieczorek - 3c wzięła udział w Turnieju Debat Oksfordzkich „Zrozumieć historię”, który odbył się na Wydziale Nauk  Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W fazie grupowej mówcy debatowali nad tezami: "Przemiany polityczne w Polsce 1989 to przede wszystkim wynik sytuacji geopolitycznej” ,” Poznański Czerwiec i Powstanie Węgierskie w 1956 roku możemy uznać za początek  końca komunizmu w Europie”, "»Żołnierze wyklęci« wybrali najsłuszniejszą drogę przeciwstawienia się systemowi komunistycznemu".

W ćwierćfinale I LO spotkało się z II LO z Poznania. Teza zwycięskiej  debaty, która dała  naszemu zespołowi awans do półfinału turnieju, brzmiała: „Józef Piłsudski miał większe zasługi dla odbudowy niepodległego państwa polskiego niż Roman Dmowski”. Naszym mówcą udało się obalić tezę. W półfinale I LO musiało uznać wyższość drużyny II LO z Konina. Przez cały dzień naszym mówcom kibicowali uczniowie z klasy 1c wraz z opiekunem p. Kamilą Maj. To kolejne dobre miejsce w debatach dla naszej szkoły w tym roku szkolnym. W listopadzie nasz zespół wygrał Wielkopolski Turniej Debat Oksfordzkich, a przed nami jeszcze Mistrzostwa Polski  Debat Oksfordzkich  oraz turniej w Łodzi. Turniej zorganizował WNPiD UAM w Poznaniu, Poznański Oddział IPN  oraz Fundacja G5.

Opiekunem grupy jest pani Kamila Maj.

 

Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Poznańskiej z udziałem naszych uczniów

 

W  środę 15 lutego 2017r. uczniowie klasy 1B (biologiczno-chemicznej) wzięli udział w niezwykłej wycieczce przedmiotowej do laboratorium chemicznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Tam, czując się jak studenci, zgłębiali tajniki chemii poprzez wykonywanie i obserwację doświadczeń. Trzygodzinne  zajęcia laboratoryjne były  wielkim wyzwaniem i odbywały się pod  fachową opieką doktorantów. Dotyczyły one podstawowych zagadnień z chemii analitycznej. Uczniowie doskonalili umiejętności planowania, montowania zestawów laboratoryjnych i przeprowadzania wielu  eksperymentów. Realizowali ćwiczenia z chemii nieorganicznej dotyczące miareczkowania, właściwości utleniająco-redukujących wybranych związków, a także  wykonywali analizę jakościową twardości wody metodą analizy miareczkowej.

 

 

XLIII Olimpiada Geograficzna. Szlaki przetarte.

 

W dniach 11 -12 lutego uczeń klasy 2a - Tomasz Marczak wziął udział w etapie okręgowym XLIII Olimpiady Geograficznej, który odbył się na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu.

W pierwszym dniu zawodów odbyły się trzy podejścia pisemne. Należało  wykazać się znajomością zagadnień geograficznych z różnych obszarów geografii, w tym geografii Polski.  Tomek uzyskał z nich liczbę punktów dającą mu prawo udziału w etapie ustnym olimpiady, który odbył się następnego dnia.  Do etapu tego przeszło tylko 21 uczniów z liceów całej Wielkopolski. Składał się on z dwóch części. W pierwszej z nich (quiz geograficzny) należało na podstawie kolejno przedstawianych obrazów podać prawidłową odpowiedź.  W drugiej części uczestnicy losowali pytania i po krótkim przygotowaniu prezentowali swoją odpowiedź przed jury.  

Wyniki z całej Polski będą decydowały o tym czy Tomek znajdzie się w gronie uczniów, którzy wezmą udział w zawodach centralnych olimpiady.

Tomkowi należą się gratulacje. Po kilku latach przerwy ponownie uczeń naszego liceum wziął udział w etapie okręgowym Olimpiady Geograficznej. Opiekunem Tomasz Marczaka była pani Dorota Daszczyk.