Podręczniki

 

Drodzy Uczniowie klas pierwszych!

Tytuł Waszego podręcznika do języka polskiego zatytułowany jest "Nowe Lustra Świata". Słowo "Nowe" jest tutaj kluczowe, bo wskazuje na nowsze wydanie. Przepraszamy za nieprecyzyjną informację w zakładce "Podręczniki".

Bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego w naszej szkole!

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała 5 lipca wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

W naszym liceum wszyscy uczniowie przystąpili do matury i zdali egzamin bardzo dobrze. Poziom zdawalności jest niezwykle wysoki
i wynosi aż 97%!

Warto dodać, że o wiele wyższy niż w kraju (79.5%) i województwie (78%)!

Z poszczególnych przedmiotów wyniki prezentują się następująco:

Język polski:  zdawalność – 100%;

Język angielski  – 99.25%;

Język niemiecki – 100%;

Matematyka -  96.7%

Niezmiernie nas cieszą, bo świadczą o tym, że rzetelna i systematyczna praca przynosi efekty!

Gratulujemy bardzo serdecznie Maturzystom i życzymy powodzenia oraz realizacji wszystkich planów!

Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie pana Dyrektora Ryszarda Kaliny

 Więcej zdjęć

Po raz ostatni, jako Dyrektor I Liceum, pan Ryszard Kalina podsumował miniony właśnie rok szkolny i dokonał symbolicznego jego zamknięcia. Uczniowie klas pierwszych i drugich (trzecie zakończyły swą edukację w kwietniu) wypracowali bardzo wysoką średnią ze wszystkich przedmiotów, która wyniosła aż 4.27 w klasach pierwszych i 4.14 w klasach drugich. Najwyższą zaś średnią w szkole uzyskały klasy 1b i 1c, a indywidualnie uczennica Zuzanna Chudek z klasy 2d – 5.90.

Pan Dyrektor Ryszard Kalina osobiście wręczył nagrody i pogratulował wyróżnionym , wśród nich znaleźli się uczniowie z najwyższymi średnimi oraz z najlepszą frekwencją. Wywołani przez konferansjerów (w tej roli Adrianna Plichta i Konrad Wieczorek) na scenę nagrodzeni upewnili się w przekonaniu, że wysiłek i rzetelna praca przynoszą spełnienie i poczucie satysfakcji.

Uroczystość odbyła się 24 czerwca o godzinie 11.00 wyjątkowo w Kinoteatrze Piast, bo rok szkolny 2015/16 dla społeczności I Liceum był rokiem wyjątkowym, bowiem po 25 latach pełnienia funkcji Dyrektora szkoły, na emeryturę przechodzi pan Ryszard Kalina. W tym roku obchodzi on również jubileusz 45-lecia swojej pracy zawodowej, którą rozpoczął w roku 1971 jako nauczyciel matematyki właśnie w I Liceum w Ostrzeszowie. Warto wspomnieć, że był także nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 2, gdzie pełnił kolejno funkcję wicedyrektora i dyrektora. Ukoronowaniem licznych zasług pana Ryszarda Kaliny jako dyrektora szkoły, a także nauczyciela i autora podręczników do matematyki było nadanie mu w roku 2011 niezwykle prestiżowego Tytułu Honorowego Profesora Oświaty.

Druga część uroczystego zakończenia roku szkolnego dedykowana była zatem panu Dyrektorowi Ryszardowi Kalinie i rozpoczęła się od laudacji wygłoszonej przez panią Wicedyrektor Jolantę Ratajczyk, której towarzyszyły też podziękowania od grona pedagogicznego oraz wszystkich pracowników szkoły. Następnie w krainę wspomnień i podróż po różnych ścieżkach życia pana Dyrektora zabrała wszystkich okolicznościowa prezentacja multimedialna zawierająca archiwalne zdjęcia oraz nagrania wypowiedzi różnych osób, które zetknęły się z panem Ryszardem Kaliną. Były to reminiscencje nauczycieli, uczniów, także tych sprzed wielu lat, oraz wykładowców uczelni, z którymi szkoła od wielu lat współpracuje. Niezwykłe ciepłe słowa skierowała do pana Dyrektora przewodnicząca Rady Uczniowskiej – Maja Skrobek, która, można powiedzieć, przemówiła głosem wielu pokoleń uczniów I Liceum. Do podziękowań dołączyły się wszystkie klasy, które, dzięki inicjatywie Samorządu Szkolnego, w formie krótkiego, oryginalnego  filmiku wyraziły swoje słowa wdzięczności. W imieniu Rady Rodziców, obecnej i poprzednich kadencji, głos zabrała pani Ewa Biel – przewodnicząca tejże.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, w szczególności Starosty Ostrzeszowskiego – pana Lecha Janickiego i Wicestarosty – pana Adama Mickiewicza. Pan Lech Janicki, jako przedstawiciel organu prowadzącego szkoły, czyli bezpośredni zwierzchnik, podziękował Dyrektorowi Ryszardowi Kalinie za wieloletnią służbę oraz podkreślił jego zasługi. Swą obecnością zaszczycił społeczność szkolną  Poseł do Parlamentu Europejskiegopan Andrzej Grzyb oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów – pan Mariusz Witek, którzy również złożyli gratulacje. Niezwykle wzruszające było wystąpienie pani Stanisławy Synowiec przemawiającej w imieniu wszystkich emerytowanych nauczycieli I Liceum słowami poety. W imieniu Kapituły Nadawania Tytułów Zasłużonych dla Szkoły gratulacje i podziękowania złożył panu Dyrektorowi Kalinie jej przewodniczący prof. dr hab. Zbigniew Blok, a w imieniu całego Stowarzyszenia Wychowanków, Absolwentów i Przyjaciół Liceum i Gimnazjum w Ostrzeszowie pan Bohdan Ogrodowski oraz pani Kamila Maj. Nie zabrakło również ciepłych słów od Dyrektora Witolda Jakubczyka w imieniu społeczności Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także Dyrektora I Liceum w Ostrowie Wielkopolskim – pana Marka Lewickiego oraz pana Zygmunta Nowackiego – emerytowanego dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kępnie. W imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Geologii, głos zabrał pan mgr Krzysztof Moskwa.

Odczytano także listy gratulacyjne i podziękowania za długoletnią współpracę skierowane do pana Dyrektora od Rektora UAM – prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka, od pracowników naukowych Instytutu Filozofii UAMprof. dr. hab. Jana Sucha, prof. dr. hab. Edwarda Jelińskiego i prof. dr. hab. Janusza Wiśniewskiego, a także Prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. dr. hab. Adama Jezierskiego, Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznychprof. dr. hab. Henryka Marszałka oraz prof. dr. hab. Bogdana Idzikowskiego z Polskiej Akademii Nauk.

W tych niezwykle wzniosłych okolicznościach głos zabrał bohater uroczystości – pan Dyrektor Ryszard Kalina, który przede wszystkim podziękował wszystkim obecnym i emerytowanym nauczycielom, uczniom, także absolwentom, pracownikom szkoły oraz władzom samorządowym, z którymi współpracował przez kilkadziesiąt lat. Pan Dyrektor nie ukrywał wzruszenia i podkreślał swe wielkie przywiązanie do szkoły, z którą zawsze się będzie utożsamiał, której los będzie go żywo interesował, bo przecież również ta szkoła  już  zawsze utożsamiana będzie z osobą Dyrektora Ryszarda Kaliny.

Pięknym zwieńczeniem wszystkich podziękowań był występ chóru szkolnego pod batutą pana Stanisława Sztukowskiego. Warto w tym miejscu wspomnieć, że był on utworzony przed wielu laty właśnie z inicjatywy pana Dyrektora Ryszarda Kaliny i odnosił nie tylko w regionie, a także na szczeblu ogólnopolskim spektakularne sukcesy. Na zakończenie młodzież wykonała utwór z repertuaru Marka Grechuty Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Słowa piosenki wybrzmiały jako swoiste przesłanie uroczystości i motto skierowane do jej Bohatera.

Raz jeszcze wyrażamy pod adresem Pana Dyrektora Ryszarda Kaliny słowa wdzięczności i podziękowania. Mimo że życie składa się i z powitań, i pożegnań, my mówimy do zobaczenia. Wierzymy, że jeszcze wiele razy będziemy mieli sposobność widzieć Pana w murach naszej szkoły, liczyć na Pana rady i życzliwy uśmiech. 

Poniżej publikujemy skany listów gratulacyjnych i podziękowań skierowanych do pana Dyrektora Ryszarda Kaliny.

 

 

 

Dzień Sportu

 

Tradycyjnie w czerwcu, dokładnie 21 dnia czerwca zorganizowano w naszej szkole Święto Sportu. Celem było podsumowanie całorocznej pracy w zakresie zajęć pozalekcyjnych,ale także, a może zwłaszcza propagowanie ruchu podczas wakacji i dobra zabawa.

Wśród dyscyplin, w których klasy rywalizowały ze sobą był Słoneczny Patrol - bieg sprawnościowy, błyskawiczny turniej piłki nożnej na plaży, plażowy turniej piłki siatkowej. Ponadto odbył się pokaz ratownictwa medycznego pod hasłem "Udzielanie pierwszej pomocy tonącemu".

Organizatorem zawodów był Uczniowski klub sportowy "Rad" i nauczyciele wychowania fizycznego.